Cerca
Resposta do Consello de Contas ao escrito presentado polo BNG de Catoira
Se desexa enviar a varias persoas, separe os con comas.